Privacybeleid

Het is mogelijk dat wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals onder meer uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Inhout vindt jouw privacy uiterst belangrijk. We willen je dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Inhout verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Deze privacyverklaring gaat uit van Inhout bv met maatschappelijke zetels gevestigd te Leenstraat 13, 9810 Nazareth, ondernemingsnummer BE 0878.368.355.

Definities

Website” betekent de website www.inhout.be.

Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt waarmee een natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

“Inhout” is een product van inhout BV met maatschappelijke zetel in 9810 Nazareth, Leenstraat 13, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer BE 0878.368.355.

Bezoeker van de website

Wanneer je een bezoek brengt aan onze website, verwerkt Inhout mogelijks je persoonsgegevens.

1.   Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het analyseren en verbeteren van uw website-ervaring (mits jouw expliciete toestemming);
 • het personaliseren en afleveren van advertenties (mits jouw expliciete toestemming);
 • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal (op basis van jouw impliciete toestemming);
 • indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website;
 • het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy.

2.   Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van communicatie (contact, vragen, verzoeken en klachten) die we met je voeren (via onze website, e-mail of andere digitale kanalen) verwerken we je naam, e-mailadres of andere gegevens die jij ons bezorgt. Tot slot worden (afhankelijk van je cookie-instellingen) mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens via cookies verwerkt. Meer informatie hierover vind je in de cookie policy.

3.   Wat is onze wettelijke basis om deze persoonsgegevens te verwerken?

Inhout verwerkt uw gegevens in het kader van je bezoek aan onze website in de meeste gevallen op basis van uw expliciete of impliciete toestemming.  Jouw voorkeuren hieromtrent kan je steeds aanpassen door jouw voorkeuren aan te passen (zie cookieverklaring) of contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Verwerkingen waarvoor we beroep doen op uw expliciete toestemming:

 • het analyseren en verbeteren van uw website-ervaring
 • het personaliseren en afleveren van advertenties

Verwerkingen waarvoor we beroep doen op uw impliciete toestemming:

 • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal;
 • het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy

4.   Hoe verzamelt Inhout uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. bij het versturen van een verzoek tot informatie op de Website (via het contactformulier);
 2. bij het versturen van een verzoek tot het ontvangen van onze nieuwsbrief;
 3. bij het inboeken van een afspraak in onze online kalender;
 4. indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de website;

5.   Doorgifte van de persoonsgegevens

Inhout geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die onze dienstverlening (als verwerkers) ondersteunen.

Sommige van onze databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor inhout je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant over ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

Tot slot moeten we meegeven dat aan de hand van cookies in sommige gevallen ook gegevens worden gedeeld met derde partijen. Meer informatie daarover vind je terug in onze cookie policy

6.   Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe om de Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken. In elk geval worden uw persoonsgegevens niet langer bijgehouden dan een periode van 10 jaren. Wij vermijden de verzameling van Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden.

Specifiek over het bewaren van cookies vind je meer informatie in onze cookie  policy.

Laatste update: 2 januari 2022